Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации

Жури

Съдиите в BAAwards’2019 са изтъкнати представители на бизнеса, комуникационните агенции, агенциите за проучвания на пазара и потреблението и академични преподаватели.
11-членното жури на бизнес конкурса за рекламодатели включва 5 представители на големи рекламодатели-членове на БАР, 2 представители на комуникационни агенции-членове на БАКА, 2 представители на агенции-членове на БАМОР и двама изтъкнати университетски преподаватели.
11-членното жури на бизнес конкурса за комуникационни агенции се състои от 7 представители на големи рекламодатели-членове на БАР, 2 представители на агенции-членове на БАМОР и 2 изтъкнати университетски преподаватели.

11-членното жури на студентския конкурс се състои от 7 представители на големи рекламодатели-членове на БАР, 2 представители на комуникационни агенции-членове на БАКА и 2 представители на агенции-членове на БАМОР.
Съдиите в конкурсите на BAAwards’2019 се предлагат от съответните организации – БАР, БАКА, БАМОР и се избират според опита и участията им в подобни конкурси. Съдиите – представители на академичната общност, се предлагат и одобряват от бизнеса (БАР) въз основа на приноса им за практически-ориентираното обучение на студентите.
Членовете на всички съдийски групи подписват форми за неразпространение на конфиденциална информация и недопускане на конфликт на интереси. При съмнение за конфликт на интереси, съдията си прави отвод и не участва в оценяването на конкретната кампания.

Информацията се допълва.

РекламодателиКомуникационни агенции

Рекламодатели

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Д-р Свилен Стрезов е завършил медицина в Медицински университет София

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Боряна Великова има близо 20 години професионален опит в областта

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Тодор Гавазов е маркетинг мениджър в Юниливър, отговорен за България,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Екатерина Димитрова e с повече от 15 годишен опит в

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Димитър Стаматов има повече от 15 години опит в маркетинга.

Марчела Абрашева
Марчела Абрашева
Марчела Абрашева

Marchella has over 20 years of experience in market research

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев има дългогодишен опит като университетски

Д-р Кристиян Постаджиян
Д-р Кристиян Постаджиян
Д-р Кристиян Постаджиян

Д-р Кристиян Постаджиян е преподавател по реклама в Нов български

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Професионалист с богат опит в сферата на маркетинга и комуникациите.

Желез Атанасов
Желез Атанасов
Желез Атанасов

Директор стратегическо планиране в рекламна агенция Noble Graphics. През последните

Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева

Мирослава Георгиева e търговски директор и прокурист в GfK Bulgaria,

Комуникационни агенции

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Д-р Свилен Стрезов е завършил медицина в Медицински университет София

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Боряна Великова има близо 20 години професионален опит в областта

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Тодор Гавазов е маркетинг мениджър в Юниливър, отговорен за България,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Екатерина Димитрова e с повече от 15 годишен опит в

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Димитър Стаматов има повече от 15 години опит в маркетинга.

Петя Стоянова
Петя Стоянова
Петя Стоянова

Последните 5 години Петя Стоянова е Директор Маркетинг Комуникации в

Вили Рамчева
Вили Рамчева
Вили Рамчева

Вили Рамчева има 20+ години професионален опит в област маркетинг

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

Eлена Онбрайт e съосновател и СЕО на МАП Маркетинг Рисърч.

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев има дългогодишен опит като университетски

Д-р Кристиян Постаджиян
Д-р Кристиян Постаджиян
Д-р Кристиян Постаджиян

Д-р Кристиян Постаджиян е преподавател по реклама в Нов български

Иван Генчев
Иван Генчев
Иван Генчев

Изпълнителен директор на Nielsen Admosphere Bulgaria JSC. Притежава близо 30

Студентски конкурс

Студентски конкурс: членове

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Д-р Свилен Стрезов е завършил медицина в Медицински университет София

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Боряна Великова има близо 20 години професионален опит в областта

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Тодор Гавазов е маркетинг мениджър в Юниливър, отговорен за България,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Екатерина Димитрова e с повече от 15 годишен опит в

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Димитър Стаматов има повече от 15 години опит в маркетинга.

Петя Стоянова
Петя Стоянова
Петя Стоянова

Последните 5 години Петя Стоянова е Директор Маркетинг Комуникации в

Вили Рамчева
Вили Рамчева
Вили Рамчева

Вили Рамчева има 20+ години професионален опит в област маркетинг

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

Eлена Онбрайт e съосновател и СЕО на МАП Маркетинг Рисърч.

Добромир Живков
Добромир Живков
Добромир Живков

Социолог, управител на Маркет ЛИНКС със силен фокус върху развойната

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Професионалист с богат опит в сферата на маркетинга и комуникациите.

Желез Атанасов
Желез Атанасов
Желез Атанасов

Директор стратегическо планиране в рекламна агенция Noble Graphics. През последните