Жури

Жури

 Жури 

Единадесетте съдии в BAAwards’2023 са изтъкнати професионалисти: представители на компании-рекламодатели, комуникационни агенции, университетски преподавател и журналист с бизнес фокус.
Те ще оценяват конкурсите за рекламодатели, комуникационни агенции и студенти. Съдиите подписват форми за неразпространение на конфиденциална информация и недопускане на конфликт на интереси. При съмнение за конфликт на интереси, съдията си прави отвод и не участва в оценяването на конкретна кампания.


Ако желаете от 1-ви до 15-ти декември 2023г. да получите обратна връзка от съдия за Вашето представяне в “BAAwards’23” , моля вижте разпределението. Мейл е изпратен до всеки участник.