Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации

Жури

Деветимата съдии в BAAwards’2021 са изтъкнати представители на компании-рекламодатели, членове на БАР.
Те ще оценяват и трите конкурса: за рекламодатели, комуникационни агенции и студенти. Съдиите подписват форми за неразпространение на конфиденциална информация и недопускане на конфликт на интереси. При съмнение за конфликт на интереси, съдията си прави отвод и не участва в оценяването на конкретна кампания.

РекламодателиКомуникационни агенции

Рекламодатели

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес - рекламодатели: №1

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №6,№7

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №10,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №№ 4,5

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №19,

Марчела Абрашева
Марчела Абрашева
Марчела Абрашева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №30

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес- рекламодатели: №34,35 (Тойота),

Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №1,2,4 (B+RED),

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №18,

Желез Атанасов
Желез Атанасов
Желез Атанасов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №21,23,25,28

Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №12,15,16

Комуникационни агенции

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес - рекламодатели: №1

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №6,№7

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №10,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №№ 4,5

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №19,

Петя Стоянова
Петя Стоянова
Петя Стоянова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №21 („Ол

Вили Рамчева
Вили Рамчева
Вили Рамчева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №5 (B+RED),

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №16,17,19,20 (proof.),

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес- рекламодатели: №34,35 (Тойота),

Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №1,2,4 (B+RED),

Иван Генчев
Иван Генчев
Иван Генчев

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №8 (Red

Студентски конкурс

Студентски конкурс: членове

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес - рекламодатели: №1

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №6,№7

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №10,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №№ 4,5

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №19,

Петя Стоянова
Петя Стоянова
Петя Стоянова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №21 („Ол

Вили Рамчева
Вили Рамчева
Вили Рамчева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №5 (B+RED),

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №16,17,19,20 (proof.),

Добромир Живков
Добромир Живков
Добромир Живков

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №1,2,3 (НБУ)

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №18,

Желез Атанасов
Желез Атанасов
Желез Атанасов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №21,23,25,28