Жури

Жури

 Жури 

Единадесетте съдии в BAAwards’2024 са изтъкнати професионалисти: представители на компании-рекламодатели, комуникационни агенции, университетски преподавател и управител на бизнес-ориентирана медия.
Те ще оценяват конкурсите за рекламодатели, комуникационни агенции и студенти. Съдиите подписват форми за неразпространение на конфиденциална информация и недопускане на конфликт на интереси. При съмнение за конфликт на интереси при дадена кампания, съдията си прави отвод и не участва в оценяването и.