Жури

Жури

 Жури 

Деветимата съдии в BAAwards’2021-22 са изтъкнати професионалисти: представители на компании-рекламодатели, комуникационни агенции и агенции за пазарни проучвания, университетски преподавател.
Те ще оценяват конкурсите за рекламодатели, комуникационни агенции и студенти. Съдиите подписват форми за неразпространение на конфиденциална информация и недопускане на конфликт на интереси. При съмнение за конфликт на интереси, съдията си прави отвод и не участва в оценяването на конкретна кампания.д-р Свилен Стрезов – председател
д-р Свилен Стрезов – председател
д-р Свилен Стрезов – председател

Свилен е член на управителния съвет на БАР от 2015г.

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Димитър Стаматов има повече от 15 години опит в маркетинга.

Гергана Георгиева
Гергана Георгиева
Гергана Георгиева

Гергана Георгиева е мениджър "ПР, КСО и вътрешни комуникации" в

Силвия Костова
Силвия Костова
Силвия Костова

Силвия има над 15-годишен професионален опит в областта на корпоративните

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Професионалист с богат опит в сферата на маркетинга и комуникациите.

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Тодор има 10 годишен опит в маркетинга, развитието на бизнеса

Кристиян Постаджиян
Кристиян Постаджиян
Кристиян Постаджиян

Доц.д-р Кристиян Постаджиян Преподавател по реклама, НБУ Кристиян Постаджиян е

Емилия Стефанова
Емилия Стефанова
Емилия Стефанова

Емилия Стефанова е Управляващ директор на All Channels Advertising -

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

През февруари 2020г. Елена Онбрайт е избрана за вицепрезидент на