Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации

Жури

Съдиите в BAAwards’2019 са изтъкнати представители на бизнеса, комуникационните агенции, агенциите за проучвания на пазара и потреблението и академични преподаватели.
11-членното жури на бизнес конкурса за рекламодатели включва 5 представители на големи рекламодатели-членове на БАР, 2 представители на комуникационни агенции-членове на БАКА, 2 представители на агенции-членове на БАМОР и двама изтъкнати университетски преподаватели.
11-членното жури на бизнес конкурса за комуникационни агенции се състои от 7 представители на големи рекламодатели-членове на БАР, 2 представители на агенции-членове на БАМОР и 2 изтъкнати университетски преподаватели.

11-членното жури на студентския конкурс се състои от 7 представители на големи рекламодатели-членове на БАР, 2 представители на комуникационни агенции-членове на БАКА и 2 представители на агенции-членове на БАМОР.
Съдиите в конкурсите на BAAwards’2019 се предлагат от съответните организации – БАР, БАКА, БАМОР и се избират според опита и участията им в подобни конкурси. Съдиите – представители на академичната общност, се предлагат и одобряват от бизнеса (БАР) въз основа на приноса им за практически-ориентираното обучение на студентите.
Членовете на всички съдийски групи подписват форми за неразпространение на конфиденциална информация и недопускане на конфликт на интереси. При съмнение за конфликт на интереси, съдията си прави отвод и не участва в оценяването на конкретната кампания.

Информацията се допълва.

РекламодателиКомуникационни агенции

Рекламодатели

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес - рекламодатели: №1

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №6,№7

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №10,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №№ 4,5

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №19,

Марчела Абрашева
Марчела Абрашева
Марчела Абрашева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №30

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес- рекламодатели: №34,35 (Тойота),

Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №1,2,4 (B+RED),

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №18,

Желез Атанасов
Желез Атанасов
Желез Атанасов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №21,23,25,28

Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева
Мирослава Георгиева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №12,15,16

Комуникационни агенции

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес - рекламодатели: №1

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №6,№7

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №10,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №№ 4,5

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №19,

Петя Стоянова
Петя Стоянова
Петя Стоянова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №21 („Ол

Вили Рамчева
Вили Рамчева
Вили Рамчева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №5 (B+RED),

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №16,17,19,20 (proof.),

Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев
Проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес- рекламодатели: №34,35 (Тойота),

Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян
Доцент Кристиян Постаджиян

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №1,2,4 (B+RED),

Иван Генчев
Иван Генчев
Иван Генчев

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №8 (Red

Студентски конкурс

Студентски конкурс: членове

Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател
Свилен Стрезов – председател

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес - рекламодатели: №1

Боряна Великова
Боряна Великова
Боряна Великова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №6,№7

Тодор Гавазов
Тодор Гавазов
Тодор Гавазов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №10,

Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова
Екатерина Димитрова

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №№ 4,5

Димитър Стаматов
Димитър Стаматов
Димитър Стаматов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №19,

Петя Стоянова
Петя Стоянова
Петя Стоянова

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №21 („Ол

Вили Рамчева
Вили Рамчева
Вили Рамчева

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №5 (B+RED),

Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт
Eлена Онбрайт

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес-комуникационни агенции: №16,17,19,20 (proof.),

Добромир Живков
Добромир Живков
Добромир Живков

Предоставя обратна връзка за кампании в Студентски конкурс: №1,2,3 (НБУ)

Николай Караджов
Николай Караджов
Николай Караджов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №18,

Желез Атанасов
Желез Атанасов
Желез Атанасов

Предоставя обратна връзка за кампании в Бизнес – рекламодатели: №21,23,25,28