Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации

Често задавани въпроси

Въпр.1: Има ли такса вход за галасъбитието през октомври?
Отг.: Входът е безплатен за представители на участниците в конкурса (рекламодатели, комуникационни агенции, студентски отбори и техните преподаватели), за други членове на БАР и партньорски организации (БАКА, БАМОР, НБУ), за спонсори и медии.
Въпр. 2: Каква е таксата за участие на спонсорите в конкурса?
Отг.: Първата подадена заявка е безплатна; за всяка следваща се заплаща същата такса като другите участници (300 лв. с ДДС). Вижте тук.
Въпр. 3: Има ли такса за участие на студентските отбори в конкурса?
Отг.: Не. Участието на студентските отбори в BAAwards’2019 е безплатно. Вижте тук.
Въпр. 4: Може ли да се подават кампании, описани на английски или друг език?
Отг.: Не. В конкурсите на BAAwards’2019 се подават кампании, описани само на български език и отнасящи се до българския пазар.
Въпр. 5: Поемат ли се пътни и разходи за хотел на участници, които идват от друг град за галасъбитието на BAAwards’2019 в София?
Отг.: Не. Който желае да посети галасъбитието и трябва да пътува за това до София, следва да го направи за своя сметка.
Въпр. 6: Ще има ли Live Stream излъчване на галасъбитието в социалните мрежи за тези, които нямат възможност да присъстват лично?
Отг.: Да. Планираме такова излъчване във Facebook.
Въпр. 7: Постоянен ли е съставът на съдийската група в конкурсите BAAwards?
Отг.: Не. Съдиите се предлагат, избират и одобряват всяка година, като обичайно около 1/3 от състава са нови имена, неучаствали предходната година.
Въпр. 8: Как се избират съдиите в BAAwards от групата на БАР?
Отг.: Изп. директор изпраща покана по е.мейл до всички членове на БАР за номиниране на съдии. Предложените имена се гласуват и се утвърждават тези, които имат най-голяма подкрепа от членовете на асоциацията.
Въпр. 9: Как се избират съдиите в BAAwards от академичната общност?
Отг.: След обсъждане и гласуване, УС на БАР избира двама академични преподаватели, които са участвали активно в проекти за практическо, ориентирано към бизнеса обучение на студентите (напр. „Рекламна академия“ и др.).
Въпр. 10: Как се определят и утвърждават категориите, критериите и процесите на оценяване в конкурсите на BAAwards?
Отг.: Това става от УС на БАР след предложение от изпълнителния директор, председателя, друг член на асоциацията или след получаване на обратна връзка от участник или съдия в конкурса.
Въпр. 11: Защо има припокриване между срока на кампаниите, които могат да участват: до 30 юни 2019г. и началото на подаването на заявки в конкурса: от 03 юни 2019г?
Отг.: Няма противоречие. Ако желаете да изпратите кампания, реализирана преди 3 юни 2019г. можете да го направите веднага след отварянето на системата за участие (от 3 юни до 8 септември). Ако кампанията ви продължава до края на юни 2019г., можете за я изпратите след това (системата за участие приема заявки до 8 септември 2019г.).