Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 Често задавани въпроси 

Въпр.1: Има ли такса вход за галасъбитието през ноември?
Отг.: Входът е безплатен. На галасъбитието ще бъдат поканени представители на участниците в конкурса (рекламодатели, комуникационни агенции, студентски отбори и техните преподаватели), членове на БАР и партньорски организации (БАКА, университети), спонсори и медии.
Въпр. 2: Каква е таксата за участие на спонсорите в конкурса?
Отг.: Първата подадена заявка е безплатна; за всяка следваща се заплаща същата такса като другите участници (300 лв. с ДДС). Вижте тук.
Въпр. 3: Има ли такса за участие на студентските отбори в конкурса?
Отг.: Не. Участието на студентските отбори в BAAwards’2023 е безплатно. Вижте тук.
Въпр. 4: Може ли да се подават кампании, описани на английски или друг език?
Отг.: Не. В конкурсите на BAAwards’2023 се подават кампании, описани само на български език и отнасящи се до българския пазар.
Въпр. 5: Поемат ли се пътни и разходи за хотел на участници, които идват от друг град за галасъбитието на BAAwards’2023 в София?
Отг.: Не. Галасъбитието е присъствено, но ако някой желае да пътува до София, за да участва в него, следва да го направи за своя сметка.
Въпр. 6: Постоянен ли е съставът на съдийската група в конкурсите BAAwards?
Отг.: Не. Съдиите се предлагат, избират и одобряват за всяко издание на BAAwards.
Въпр. 7: Как се избират съдиите в BAAwards'23?
Отг.: Изп. директор изпраща покана по е.мейл до всички членове на асоциацията за номиниране на съдии. Предложените имена се гласуват и се избират единадесет, получили най-голяма подкрепа от членовете на БАР.
Въпр. 8: Как се определят и утвърждават категориите, критериите и процесите на оценяване в конкурсите на BAAwards?
Отг.: Това става от УС на БАР след предложение от изпълнителния директор, председателя, друг член на асоциацията или след получаване на обратна връзка от участник или съдия в конкурса.