Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 Често задавани въпроси 

Въпр.1: Има ли такса вход за галасъбитието през ноември?
Отг.: Входът е безплатен. На галасъбитието ще бъдат поканени представители на участниците в конкурса (рекламодатели, комуникационни агенции, студентски отбори и техните преподаватели), членове на БАР и партньорски организации (БАКА, БАМОР, НБУ), спонсори и медии.
Въпр. 2: Каква е таксата за участие на спонсорите в конкурса?
Отг.: Първата подадена заявка е безплатна; за всяка следваща се заплаща същата такса като другите участници (300 лв. с ДДС). Вижте тук.
Въпр. 3: Има ли такса за участие на студентските отбори в конкурса?
Отг.: Не. Участието на студентските отбори в BAAwards’2021-22 е безплатно. Вижте тук.
Въпр. 4: Може ли да се подават кампании, описани на английски или друг език?
Отг.: Не. В конкурсите на BAAwards’2021-22 се подават кампании, описани само на български език и отнасящи се до българския пазар.
Въпр. 5: Поемат ли се пътни и разходи за хотел на участници, които идват от друг град за галасъбитието на BAAwards’2021-22 в София?
Отг.: Не. Ако галасъбитието е присъствено и някой желае да пътува до София, за да участва в него, следва да го направи за своя сметка.
Въпр. 6: Ще има ли Live Stream излъчване на галасъбитието в социалните мрежи за тези, които нямат възможност да присъстват лично?
Отг.: Да. Планираме такова излъчване във Facebook.
Въпр. 7: Постоянен ли е съставът на съдийската група в конкурсите BAAwards?
Отг.: Не. Съдиите се предлагат, избират и одобряват всяка година.
Въпр. 8: Как се избират съдиите в BAAwards'21-22?
Отг.: Изп. директор изпраща покана по е.мейл до всички членове на асоциацията за номиниране на съдии. Предложените имена се гласуват и се избират деветте, получили най-голяма подкрепа от членовете на БАР.
Въпр. 9: Как се определят и утвърждават категориите, критериите и процесите на оценяване в конкурсите на BAAwards?
Отг.: Това става от УС на БАР след предложение от изпълнителния директор, председателя, друг член на асоциацията или след получаване на обратна връзка от участник или съдия в конкурса.