Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации