Борислава Стоименова

Университетски преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС. Доктор по „Маркетинг“ от 2014 година с дисертация на тема „Мотиви за потребителска лоялност към организационен бранд“. Маркетинг експерт към Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК). Участва в различни проекти на организацията и нейни членове. Разработва позиционна стратегия и комуникационен план за развитие на регионален българо-македонски бранд в сектор „Текстил и облекло“. Развива брандинга на първата частна компания за спедиция, транспорт и логистика в България – Ойрошпед АД. Подготвя студентски екипи за участие в олимпиади и конкурси, много от които печелят призови места.

Силно влияние върху избора на професионален път оказва работата ѝ по обслужване на клиенти в Trump Entertainment Resorts, Inc. и Nikki Beach. Цени честността и чистотата. Стреми се към простота. Вярва в силата на добронамерените и прозрачни отношения.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси