E-Dimitrova-photo

Екатерина Димитрова

Екатерина Димитрова е с повече от 20 години стаж в B2B и B2C маркетинга. Освен специалността по Маркетинг и мениджмънт, е инженер по Топлоенергетика и магистър- икономист по Счетоводство и контрол. Казва, че всяка от тези специалности и е дала много и трайно са оформили професионалнитe и качества.
В момента отговаря за Брандинга и търговската комуникация на МЕТРО България- най- големият търговец на едро в страната.
Член е на Управителния съвет на БАР от 2019-та година, както и е член на Етичната Комисия към Националният съвет за саморегулация (НСС).

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси