Цветелина Георгиева

Цветелина Георгиева има над 20-годишен опит в сферата на маркетинга, комуникациите и регулациите в международни компании. Последователно в Данон е заемала позициите бранд маркетинг мениджър, старши бранд маркетинг мениджър , като е отговаряла за редица марки на компанията. След това е промотирана на позиция Мениджър корпоративни комуникации, връзки с институции и регулации.
Впоследствие ръководи регулации и комуникации на Данон за Източна Европа / Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и България/, както и комуникации и корпоративни връзки с институции за Румъния и България. Представлява Данон в редица професионални асоциации и организации ‒ член е на УС на Екопак, член на УС на Българска асоциация на рекламодателите.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси