Силвия Костова

Силвия има над 15-годишен професионален опит в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и медиите. Работила е в редица водещи компании и агенции, сред които All Channels Communications, VP Brand International, Администрацията на Президента на Република България, печатни и електронни медии.
От началото на 2014-та година е началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“ в Пощенска банка. Била е член на УС на БАР и председател на КС на БДВО, член е на Европейската асоциация на комуникационните директори, на Дружеството на PR практиците към СБЖ и на работната група по комуникации към АББ. За последните 5 г. с екипа си в Пощенска банка получава над 20 награди за маркетинг и комуникации.
От 11 април до 15 май предоставя обратна връзка за заявки на НБУ (2,3 и 7) в конкурс за студенти.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси