Грета Колева

Грета Колева има над 20 години професионален опит в сферата на маркетинговите и корпоративни комуникации, и в комуникациите за изграждане на работодателска марка. Разработвала е комуникационните стратегии на водещи компании в сферата на банковия и ИТ сектор, сектора на ритейл и бързооборотни стоки. В професионалния си път заема различни ключови позиции в BBDO Group, водеща комуникационна група на пазара, многократно отличавана с награди за ефективна комуникация от EFFIE България. Към момента заема позицията Управляващ директор на Graffiti BBDO и Proximity Sofia. Жури в първото издание на Effie Global Best of The Best Awards, многократен член на журито на EFFIE България и EURO EFFIE. Гост-лектор в EFFIE Workshop, Рекламна академия на НБУ, Денят на Бернайс и други.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси