Eлена Онбрайт

През февруари 2020г. Елена Онбрайт е избрана за вицепрезидент на European Research Federation (EFAMRO). Тя е главен изпълнителен директор на MAP Marketing Research. Кариерата и в сектора на пазарните и социалните проучвания включва и работа като представител за България в организацията за глобални изследвания ESOMAR. Елена е президент на асоциацията на родители и учители на Американския колеж в София (2019-2021). Завършила е Станфордското висше бизнес училище.
Oт 11 април до 15 май предоставя обратна връзка за заявки на AllChannels (3,4,5 и 6) в конкурс за агенции.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси