Димитър Стаматов

Димитър Стаматов има повече от 15 години опит в маркетинга. Понастоящем заема водеща позиция в маркетинга на Кулинарни продукти в „Белла България“. Преди това е бил Маркетинг мениджър в Japan Tobacco International Bulgaria и Quadrant Beverages, франчайзър на напитките на PepsiCo. За постижения в областта на маркетинга има присъдени 4 награди “Effie”, две от които златни.
От 11 април до 15 май предоставя обратна връзка за заявки на Kaufland (5), A1 (20) и Tелъс (22) в конкурс за рекламодатели.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси