Кристиян Постаджиян

Доц.д-р Кристиян Постаджиян
Преподавател по реклама, НБУ

Кристиян Постаджиян е с над 20 години опит в областта на маркетинговите комуникации. Практическият си опит натрупва като Директор клиенти в РА Адиа (представителство на в. Financial Times) и като Управител на компания за маркетинг консултации Бранд спирит. През 2010 год. създава магистърска програма Рекламен мениджмънт и визуален брандинг в НБУ. Преподавател е в НБУ, където води над 10 курса в областта на маркетинговите комуникации. От юли 2020 г. е декан на Бакалавърски факултет на НБУ. Дългогодишен член е на журито в BAAwards.
От 11 април до 15 май предоставя обратна връзка за заявки на Каменица (7 и 8) и ОББ (12 и 13) в конкурс за рекламодатели.

форми за конфиденциалност и конфликт на интереси