BAAwards

Бизнес конкурс за рекламодатели

Категория

Отбележете категория

1 включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група.
2 - общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания.

Организация и представител

Организация и представител

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

(портретна снимка, р-р 50х70мм, резолюция 300 dpi до 5МВ) 3

3 Участието на Ваша снимка е напълно доброволно и няма отношение към процеса на оценяване. Ключова визия с нея може да бъде използвана в комуникационни материали преди, по време на, и след галасъбитието на BAAwards’22-23.

Екип

Попълнете на нов ред име и фамилия на всеки член на екипа и неговата роля.

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Кампания резюме

Заглавие

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Резюме (до 1000 знака (без паузите))

Кампания описание

Целеполагане и обосновка 4

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

4 определяне/дефиниране на бизнес възможността или проблема, което включва пазарни анализи, анализи на потребителски групи, формулиране на бизнес целите; ясно и разбираемо описание на основните елементи в брийфа към агенцията/екипа (описание – до 1500 знака без паузите .....)

Управление на кампанията 5

5 описание на кампанията, роли и отговорности на членовете на екипа и на различните партньори, инициативност, следене и поддържане на посоката, реакция на промените, реализация на заложения план и времева рамка(описание – до 1500 знака без паузите .....)

Резултати 6

6 описание на резултатите и отчитане спрямо заложените цели, което се отнася до предварително дефинирани показатели като познаваемост, представа за марката, цялостен ефект върху бизнеса и т.н. (описание – до 1500 знака без паузите .....)

Кампания - Материали

Добави линк към видео в платформа за споделяне на видео съдържание - YouTube, Vimeo... (По един линк в поле)

Визии – jpeg или png формати с общ размер до 5MB

Кратка ppt/x презентатция за галасъбитието (общо 4 слайда; 1- заглавие и ключова визия, 2-4 слайд: по един за т-ки 1,2,3 горе) и размер до 5MB

Данни за фактура

Организация

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Адрес по съдебна регистрация

Данъчен или Булстат номер

Материално-отговорно лице

Преглед

преглед ...

  Категория

  Категория:

  Организация и представител

 • Организация:
  Име и фамилия:
  Длъжност:
 • Телефон:
  e-mail Адрес:
  Прикачен файл снимка:
 • Екип

 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Прикачен файл:

  Кампания - Описание

  Заглавие на кампанията:
  Резюме на кампанията:
  Описание на кампанията:

  Кампания - Детайли

  Целеполагане и обосновка:
  Управление на кампанията:
  Резултати:

  Кампания - Материали

 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл ppt:
 • Данни за фактура

  Организация:
  Адрес по съдебна регистрация:
 • Данъчен или Булстат номер:
 • МОЛ:

Вашата заявка беше регистрирана успешно!
На посочения от Вас имейл адрес е изпратено потвърждение.
При възникнал проблем, моля свържете се с нас

Към сайта