BAAwards

Студентски конкурс

Категория

Отбележете категория

1 включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група.
2 - общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания.

Представител

ВУЗ

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Снимка (портретна снимка, р-р 50х70мм, резолюция 300 dpi до 5МВ) 3

3 Участието на Ваша снимка е напълно доброволно и няма отношение към процеса на оценяване. Ключова визия с нея може да бъде използвана в комуникационни материали преди, по време на, и след галасъбитието на BAAwards’22-23.

Ментор

Екип

Попълнете на нов ред име и фамилия на всеки член на екипа и неговата роля.

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Кампания резюме

Заглавие

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Резюме (до 1000 знака (без паузите))

Кампания описание

Анализ и разбиране на пазара и конкуренцията, определяне на бизнес цел.

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

(описание – до 1500 знака без паузите .....)

Създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда и изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите.

(описание – до 1500 знака без паузите .....)

Разработване на най-подходящ маркетингов и комуникационен микс (с обосновка).

(описание – до 1500 знака без паузите .....)

Кампания - Материали

Добави линк към видео в платформа за споделяне на видео съдържание - YouTube, Vimeo... (По един линк в поле)

Визии – jpeg или png формати с общ размер до 5MB

Кратка ppt/x презентатция за галасъбитието (общо 4 слайда; 1- заглавие и ключова визия, 2-4 слайд: по един за т-ки 1,2,3 горе) и размер до 5MB

Преглед

преглед ...

  Категория

  Категория:

  Организация и представител

 • Организация:
  Име и фамилия:
  Длъжност:
  Ментор, преподавател: име:
  Ментор, преподавател: телефон:
 • Телефон:
  e-mail Адрес:
  Прикачен файл снимка:
 • Екип

 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Прикачен файл:

  Кампания - Описание

  Заглавие:
  Резюме:

  Кампания - Детайли

  Анализ и разбиране на пазара и конкуренцията, определяне на бизнес цел:
  Създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда и изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите:
  Разработване на най-подходящ маркетингов и комуникационен микс (с обосновка):

  Кампания - Материали

 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл ppt:

Вашата заявка беше регистрирана успешно!
На посочения от Вас имейл адрес е изпратено потвърждение.
При възникнал проблем, моля свържете се с нас

Към сайта