BAAwards

Бизнес конкурс за комуникационни агенции

Категория

Отбележете категория

1 включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група.
2 - общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания.

Агенция и представител

Агенция

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Снимка (портретна снимка, р-р 50х70мм, резолюция 300 dpi до 5МВ) 3

3 Участието на Ваша снимка е напълно доброволно и няма отношение към процеса на оценяване. Ключова визия с нея може да бъде използвана в комуникационни материали преди, по време на, и след галасъбитието на BAAwards’22-23.

Клиент

Екип

Попълнете на нов ред име и фамилия на всеки член на екипа и неговата роля.

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Кампания резюме

Заглавие

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Резюме (до 1000 знака (без паузите))

Кампания описание

Разбиране от агенцията на бизнес целта и задачите 4, поставени от клиента

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

4 основни елементи в клиентския брийф, дебрийф – въпроси и уточнения, описание и анализ на конкретните цели и задачи на комуникационната агенция-бизнес партньор (описание – до 1500 знака без паузите .....)

Ефективност на креативното решение 5

5 описание на креативното решение и комуникационния план в отговор на заданието на клиента; представяне и анализ на постигнатите от кампанията резултати спрямо заложените в брийфа цели и задачи (описание – до 1500 знака без паузите .....)

Оптимизация на комуникационния микс с оглед ROI на клиента 6

6 (6 – описание на стъпките, предприети от агенцията-бизнес партньор за оптимизиране на инвестицията в реклама и комуникации на клиента-рекламодател и постигане на максимална възвръщаемост; включва описание на рекламно-комуникационни миксове, които са предпочетени спрямо други опции заради по-надеждни метрики и по-добро таргетиране при по-разумно изразходване на бюджетните ресурси (описание – до 1500 знака без паузите .....)

Кампания - Материали

Добави линк към видео в платформа за споделяне на видео съдържание - YouTube, Vimeo... (По един линк в поле)

Визии – jpeg или png формати с общ размер до 5MB

Кратка ppt/x презентатция за галасъбитието (общо 4 слайда; 1- заглавие и ключова визия, 2-4 слайд: по един за т-ки 1,2,3 горе) и размер до 5MB

Данни за фактура

Агенция

позволени символи в текстовите полета: [ + - @ "_ . , ( ) = % ? ! ]

Адрес по съдебна регистрация

Данъчен или Булстат номер

Материално-отговорно лице

Преглед

преглед ...

  Категория

  Категория:

  Организация и представител

 • Агенция:
  Име и фамилия:
  Длъжност:
  Клиент – организация: име:
  Клиент – организация, представител: име и фамилия:
  Клиент – организация, представител: телефон:
 • Телефон:
  e-mail Адрес:
  Прикачен файл снимка:
 • Екип

 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Член – име и фамилия:
 • Роля:
 • Прикачен файл:

  Кампания - Описание

  Заглавие:
  Резюме:

  Кампания - Детайли

  Разбиране от агенцията на бизнес целта и задачите, поставени от клиента:
  Ефективност на креативното решение:
  Оптимизация на комуникационния микс с оглед ROI на клиента:

  Кампания - Материали

 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Видео линк:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл снимка:
 • Прикачен файл ppt:
 • Данни за фактура

  Агенция:
  Адрес по съдебна регистрация:
 • Данъчен или Булстат номер:
 • МОЛ:

Вашата заявка беше регистрирана успешно!
На посочения от Вас имейл адрес е изпратено потвърждение.
При възникнал проблем, моля свържете се с нас

Към сайта