За БАР

„Създаването на Асоциацията е крачка напред към цели като

  • саморегулация на посланията към потребителите от страна на рекламодателите;
  • активно участие във всички процеси и проекти, свързани с прилагането на европейски и световни практики в областта на рекламата;
  • поддържане на по-ефективен и ползотворен диалог с медиите; и е предпоставка за провеждане на отговорна, коректна и прозрачна рекламна политика от страна на компаниите рекламодатели.

Създаването на БАР ще има положителен принос за развитието на рекламния пазар в България, в защита на интересите не само на рекламодателите, но най-вече на потребителите." 

Г-н Антонис Кандзелис, първи председател на УС след създаването на Българската асоциация на рекламодателите (2008г.)

В 10-тата година от създаването си, БАР продължава да работи активно за по-високи професионални и етични стандарти в маркетинговите комуникации, като се стреми да предостави максимална полза както за членовете си, така и за всички маркетолози и рекламодатели.  

 

За „Наградите на БАР“

От създаването си през 2014г., конкурсът „Награди на БАР“ работи за постигане на една цел: развитие на професионализма в маркетинговите комуникации. Той отличава най-добрите отборни и индивидуални постижения, тези, които се превръщат в пример и стимул за работещите в сектора, тези, които дават надежда за успешна професионална реализация в България, тези, които работят за по-добра, предвидима и етична пазарна среда, която привлича повече инвестиции.

Бяхме агенти на положителната промяна в маркетинговите комуникации – поканихме всички, които имаха куража, надеждата и вярата, че професионалната общност може и се развива в положителна посока и я предаваха на другите, показвайки конкретни примери от своята работа.

Станахме архитекти на положителната промяна в маркетинговите комуникации – поканихме всички, които не само вярваха и постигаха добри резултати, но и създаваха визия за бъдещото развитие на сектора, визия, която изпълваха с конкретно съдържание – представяйки на другите своето ноу-хау.

Сега ние, от „Наградите на БАР-2017“ вдигаме летвата. Отправяме предизвикателство не само

  • към себе си като организатори, които развихме категориите, наградите, критериите и оценяването в конкурса, не само
  • към съдиите, от които изискваме да предоставят обратна връзка за кампанията на всеки участник, заедно с обосновка за получената оценка,

но и към всички Вас, които, участвайки в конкурса, може да се включите в групата на

  • хората, утвърждаващи най-високите професионални и етични стандарти,
  • хората, определящи тенденциите за положително развитие на маркетинговите комуникации,
  • ролевите модели, които убеждават както младите професионалисти, така и инвеститорите, че на българския пазар може и се прави маркетинг, сравним с най-добрите световни постижения.

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СРЕБЪРЕН СПОНСОР

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ