Оценяване

Критерии:

 

  •  РАЗБИРАНЕ НА  ПАЗАРА И  КОНКУРЕНЦИЯТА,  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  БИЗНЕС ЦЕЛ
  •  СЪЗДАВАНЕ И  УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ИМЕ, СИМВОЛ,  ДИЗАЙН НА БРАНДА  НА НОВИЯ ПРОДУКТ/  УСЛУГА И  ИЗГРАЖДАНЕ НА  ИДЕНТИЧНОСТ В СЪЗНАНИЕТО НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И  КОНКУРЕНТИТЕ
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА  НАЙ-ПОДХОДЯЩ  МАРКЕТИНГОВ И КОМУНИКАЦИОНЕН  МИКС (С ОБОСНОВКА)

 

Процес:
           

  • всеки съдия дава оценка от 1(слаб) до 10(отличен) за всеки от трите критерия (виж т.10); така  оценката на съдията за всяка разработка може да бъде от 3 (слаб и по трите критерия) до 30 (отличен и по трите критерия)
  • в оценяването не участват двамата членове на журито-университетски преподаватели (избягване  на конфликт на интереси)
  • оценяването на разработката е легитимно, ако поне 6 от 9 съдии са дали оценка
  • крайната оценка за всяка разработка се формира като се сумират всички индивидуални оценки,  извади се една максимална и една минимална оценка и се раздели на останалия брой (напр. при 7  оценки, всички те се сумират, вади се една максимална и една минимална, и останалата сума се  дели на 5, за да се получи крайната оценка за разпаботката)
  • победител е разработката с най-висока оценка
  • при повече от една разработка с максимална оценка (напр.2,3), се присъжда съответния брой  награди (напр.2, 3)
В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.