Как и кога

Как: Студентите определят сами предмета на проекта (в посочената тема и един от изброените бизнес сектори)

Роля на преподавателите:

 

  •  Оповестяват конкурса в университетските канали за комуникация
  •  Координират създаването на студентски отбори с до 10 члена (според проявения  интерес) и разностойно разпределение според годината на обучение (бакалавър,  магистър) и специалността (маркетинг, реклама, ПР);
  •  Осигуряват методическа помощ в работата на екипите;
  •  Разглеждат подадените разработки и избират шестте най-добри, които изпращат в  конкурса от името на ВУЗ;
  •  Обосновават решението си пред студентите съобразно критериите на конкурса;
  •  Преподавателите не участват с идеи или предложения в създаването на самата  разработка и нейното съдържание!

Кога: виж

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.