Награди

Във всяка категория:

 

ОТБОРНА НАГРАДА: отличава се екипната работа (по всички основни точки)

  • определяне на посоката; 

  • изпълнение; 

  • резултати

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: отличава се индивидуалния принос над очакванията за мястото в екипа и професионалния опит (един или комбинация от)

  • определяне на посоката; 

  • изпълнение; 

  • резултати

 

За всички категории: 

 

ЕДНА НАГРАДА “ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА”: отличава се изключителен индивидуален принос за мястото в екипа – за нея могат да кандидатстват само млади професионалисти със стаж след дипломиране до 2 год. Може да се присъди за всяка от точките

  • определяне на посоката; 

  • изпълнение; 

  • резултати

 

Максимален брой награди: 21 

 

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СРЕБЪРЕН СПОНСОР

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ