Оценяване

Всяка кандидатстваща кампания е валидно оценена, ако е получила оценки от поне 7 съдии; 

Оценката на кампанията е в интервала от 3 (слаб и на трите основни критерия) до 30 (отличен и на трите основни критерия);

Оценката на кампанията се изчислява като средна аритметична от сбора от индивидуалните оценки на съдиите, от който е извадена една максимална и една минимална оценка. Например: при подадени оценки от осем съдии, калкулацията е сума от тях, минус една максимална и една минимална оценка, разделена на шест;

Прагът на конкурса НАГРАДИ НА БАР’2018 се определя като средна аритметична стойност от оценките на всички кандидатствали кампании (например: ако в конкурса кандидатстват 30 кампании, праг на конкурса е сумата от всички оценки, разделена на 30);

 

Победителя в категорията отговаря на следните изисквания:

 • има най-висока оценка от всички кандидатствали в категорията и типа награда (отборна, индивидуална)

 • оценката е по-висока от прага за целия конкурс

   

Не получава награда кампания, която има най-висока оценка в категорията си, но е равна или по-малка от прага за конкурса! 

 

Финалиста в категорията отговаря на следните изисквания:

 • има втора по големина оценка от всички кандидатствали в категорията и типа награда (отборна, индивидуална)

 • оценката е по-висока от прага за целия конкурс

   

Не е финалист кампания, която има втора по големина оценка в категорията си, но е равна или по-малка от прага за конкурса!  

 • Ако две или повече кампании получат най-висока оценка в дадена категория и тип награда и надвишават прага на конкурса, всички се награждават! 

 • Ако две или повече кампании получат втора по големина оценка в категорията и надвишават прага на конкурса, всички са финалисти!

   

 

 

 

 

КАТЕГОРИИ | ОЦЕНЯВАНЕ | КРИТЕРИИ

Българската асоциация на рекламодателите (БАР) обяви резултатите от петото издание на конкурса „BAAwards’2018-БАРкод на успеха“: 44 подадени кампании, 12 отличени, заедно с включената за първи път тази година студентска награда. След трудна селекция журито определи победителите в „BAAwards’2018-БАРкод на успеха“ в следните категории:

"Активиране на бранд": кампания „Почисти и разкраси с Cif“, Компания: Unilever България / Никол Богданова-индивидуална награда „Активиране на бранд“: кампания „Decathlon – Пътят към Малта“, Компания: Декатлон България
Второ място в категория "Активиране на бранд": кампания „Добри заеми, добри приятели“, Компания Мениджмънт Файненшъл Груп АД

„Нов продукт“: кампания „HEINEKEN 0.0 – Сега можеш“, Компания: Загорка АД /Виктория Мадемова-индивидуална награда „Нов продукт“: кампания „VICKS - №1 бранд в света при простуда и грип вече в България“, Компания: Актавис ЕАД

„Нововъдение в продукт и повторно пускане на пазара“: кампания „Фини кори, фини творби“, Компания: Белла България /Нели Стефанова-индивидуална награда

„Новa услуга“: кампания Жилищен кредит „Безлихвен край“, Пощенска банка „Продуктов ребрандинг“: кампания „Загорка- Доброто Тук“, Компания: Загорка АД

„Корпоративен ребрандинг“ : кампания „Мтел става А1“,Компания: А1 България ЕАД

"Корпоративна социална отговорност и спонсорства": „Мога там, искам тук“, Компания: TELUS International Europe

Студентска награда (Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория): 1во място: Кампания „URBNICE-BORN REBEL“, сектор „Храни, вода и безалкохолни напитки“ / Деница Раднева, Нов български университет 2ро място: Кампания „TeTrade - Учи. Инвестирай. Постигай. Повтаряй.“, сектор „Банки и небанкови финансови услуги“/Борислава Стоименова, УНСС