Категории

Основен елемент в Кат. 1-3: пускане на нов бранд на пазара

Категория 1: Нов продукт

Определение: пускане на пазара на нов брандиран продукт в съществуваща продуктова категория.

Описание: 

 • създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда на новия продукт; 

 • изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс.

 

Категория 2: Новa услуга

Определение: пускане на пазара на нов бранд в съществуваща категория услуги.

Описание: 

 • създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда на новата услуга; 

 • изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс.

 

Категория 3: Нов корпоративен бранд

Определение: пускане на пазара на нов корпоративен бранд на организация в съществуваща бизнес категория.

Описание: 

 • създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на новия корпоративен бранд; 

 • изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 •  разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс.

 

 

Основен елемент в Кат.4-6:промяна/модификация на съществуващ бранд

 

Категория 4: Продуктов ребрандинг

Определение: ново, променено брандиране на продукт, който съществува на пазара.

Описание: 

 

 • създаване на ново име, символ, дизайн на бранда на продукт, който съществува на пазара; 

 • изграждане на нова, различна идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс.

 

 

Категория 5: Ребрандинг на услуга 

Определение: ново, променено брандиране на услуга, която съществува на пазара.

Описание: 

 

 • създаване на ново име, символ, дизайн на бранда на услуга, която съществува на пазара; 

 • изграждане на нова, различна идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс.

 

 

Категория 6: Корпоративен ребрандинг

Определение: ново, променено брандиране на организация, която съществува на пазара.

Описание: 

 

 • създаване на ново име, символ, дизайн на бранда на организация, която съществува на пазара; 

 • изграждане на нова, различна идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс.

 

 

 

Основен елемент в Кат. 7-8: повторно пускане на пазара на продукт или услуга след значително нововъдение, което ги подобрява 

 

 

Категория 7: Нововъдение в продукт и повторно пускане на пазара

Определение: създаване на подобрен продукт и повторно пускане на пазара.

Описание: 

 • нововъдение и подобрение на съществуващ продукт; 

 • изграждане на нова, различна идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс;

 • пускане на подобрения продукт на пазара.

 

Категория 8: Нововъдение в услуга и повторно пускане на пазара

Определение: създаване на подобрена услуга и повторно пускане на пазара.

Описание:  

 • нововъдение и подобрение на съществуваща услуга; 

 • изграждане на нова, различна идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите; 

 • разработване и прилагане на най-подходящия маркетингов микс;

 • пускане на подобрената услуга на пазара.

 

 

Основен елемент в Кат. 9: изграждане на трайна емоционална връзка с бранда

 

Категория 9: Активиране на бранд

Определение: изграждане и поддържане на трайна емоционална връзка между бранда и целевите потребители & клиенти.

Описание:

 • разработване и прилагане на най-подходящите средства за комуникация и изграждане на емоционална връзка на целевите потребители & клиенти с бранда;

 • управление на устойчиво емоционално отношение към бранда (“любима марка”). 

 

 

 Основен елемент в Кат. 10: добър корпоративен гражданин – кампании, които надхвърлят конкретните бизнес цели

 

Категория 10: Корпоративна социална отговорност и спонсорства.

Определение: обществено-полезни кампании, които постигат цели, извън конкретните бизнес интереси или законови изисквания.

Описание:

 • разработване и осъществяване на комуникационна и/или спонсорска кампания с обществено-значима цел; 

 • постигане на резултат извън конкретната бизнес област или законови изисквания към организацията.

 

 


 
КАТЕГОРИИ | ОЦЕНЯВАНЕ | КРИТЕРИИ

 

 

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.