Критерии

Кандидатурите както за отборни, така и за индивидуални награди се оценяват по трите основни критерия: 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА (скала на оценяване 1(слаб) - 10 (отличен) т.):

 

 • пазарни анализи

 • разбиране на потребителите

 • разбиране на бизнеса

 • разкриване на бизнес възможност 

 • разбиране и поставяне на бизнес цели  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (скала на оценяване 1(слаб) - 10 (отличен) т.):

 

 •  инициативност

 •  следене на развитието на проекта

 •  придържане към основната посока 

 •  реагиране на промени

 •  работа с  / управление на доставчиците на услуги 

 

РЕЗУЛТАТИ (скала на оценяване 1(слаб) - 10 (отличен) т.):

 • върху познаваемостта

 • върху представата за марката

 •  върху цялостния бизнес

 •  оценка спрямо поставените цели 

 

 

 

Скала на общата оценка на кампанията: от 3 (слаб и на трите основни критерия) - до 30 (отличен и на трите основни критерия).

 


КАТЕГОРИИ | ОЦЕНЯВАНЕ | КРИТЕРИИ

Приключи приемането на кампании в петия конкурс BAAwards - 2018г! Постигнат беше рекорден интерес с общ брой от 44 заявки. Най-оспорвано е състезанието в категория "активиране на марка - отборна награда" - 16 кампании, и в новоучредената "студентска награда" - 11 кампании. Участниците тази година са 17 големи рекламодатели (компании, банки и небанкови финансови институции, търговска верига) и 4 университета. Победителите ще бъдат обявени на гала-събитие в първата десетдневка на октомври (точната дата ще бъде оповестена по-късно).