Кандидатстване

Тук може да научите изискванията за подаване на кампания в конкурс'2017, който приключи. Предстои да оповестим изискванията и правилата за конкурс'2018!

 

Кой?

В конкурса „Награди на БАР-2017“ кандидатстват рекламодатели, които могат да включат и техни партньори.

 

Какво?

В конкурса могат да участват комуникационни кампании, реализирани в периода 1.1.2016-15.5.2017г. на българския пазар.

 

Къде?

Кампаниите, кандидатстващи в конкурса се подават в една от категориите на стр. „правила-категории“ за екипна, индивидуална награда или „изгряваща звезда“.

 

Кога?

Кампаниите, кандидатстващи в конкурса се подават на сайта baawards.com в периода от 29.5.2017-03.9.2017г.

 

Оценяване?

Оценяването на кампаниите в конкурса се провежда в периода 04.9.2017-19.9.2017г. съгласно критериите и процеса, описан на стр. „правила-критерии и оценяване “.

 

Гала-събитие

Връчването на наградите на победителите в конкурса става на гала-събитие в първа седмица на октомври 02-06.10.2017г. Подгответе кратко (2 слайда) резюме на кампанията ви, което ще бъде представено на гала-събитието при връчване на „Наградите на БАР-2017“. Изпратете го заедно с формата за кандидатстване в конкурса.

 

Обратна връзка

Ако иска, всеки участник в конкурса може да получи обратна връзка от съдия за оценката на кампанията и нейната обосновка. Обратната връзка се предоставя по ел.поща, телефон или в среща със съдията в периода  09.10.2017-31.10.2017г.. Разпределението на кампаниите и съдиите, предоставящи обратна връзка се обявява на стр. „жури“ след 04.9.2017г.

 

Как?

За да подадете кампания в конкурса „Награди на БАР-2017“ трябва да преминете следните стъпки:

 1. Запознайте се с информацията в стр. „правила“ и вземете решение в коя категория и за каква награда да кандидатствате.

 2. Изберете и попълнете съответната форма за кандидатстване, като спазвате изискването секция „резюме“ да е с дължина до 500 знака (без паузите), а описанието на кампанията да не е по-дълго от 3000 знака (без паузите).

 3. Предоставете информация и по трите посочени критерия, описани на стр. „правила-критерии“ и във формата за кандидатстване.

 4. Ако желаете (за по-добро представяне на кампанията Ви) можете да приложите визуални файлове. Техните размери следва да бъдат до 1000х1000 пиксела (jpg формат) всеки.

 5. Изпратете Вашата кандидатура в сайта baawards.com чрез формата за кандидатстване

 6. Приложете към нея и кратко (2 слайда) резюме на кампанията ви, което да бъде представено на гала-събитието при връчване на „Наградите на БАР-2017“. Това е част от гала-събитието, което включва кратко запознаване с всички кандидатстващи кампании, преди обявяване на финалистите и победителите.

 7. В срок от 5 работни дни след получаване на фактура на посочения във формата ел.адрес, платете с банков превод таксата за участие в конкурса. Ако е необходима проформа фактура, за да направите плащането, моля свържете се с посочените лица за контакт. След извършване на плащането, приемането на кандидатурата Ви в конкурса е приключено.

 8. Таксите за участие в конкурса „Награди на БАР-2017“ са 250лв. (с ДДС) за първа кампания и 200 лв. (с ДДС) за всяка следваща. Когато подавате кампания в конкурса, моля уточнете нейната поредност (първа, втора и т.н.) във формата за кандидатстване.

 9. Подаването на първа кампания на спонсор на конкурса е безплатно. Таксата за всяка следваща е 200 лв. (с ДДС).

 10. По време на оценяването съдиите могат да ви зададат уточняващи въпроси за кампанията и да поискат допълнителни материали. Бъдете готови максимално бързо да отговорите на такива въпроси и да изпратите допълнително поисканите материали най-късно до 8.9.2017г.

 11. Когато изпратите вашата кампания в конкурса „Наградите на БАР-2017“ Вие се съгласявате, ако станете победител, да споделите с професионалната общност и медиите информация за кампанията. Тази информация е част от „ноу-хау“ на конкурса и нейното споделяне има за цел да помогне за професионалното израстване в сектора на маркетинговите комуникации. Съдържанието на „ноу-хау“ на конкурс’2016 (BAAwards’2016 know-how) може да видите тук.

 

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СРЕБЪРЕН СПОНСОР

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ