Кандидатстване

Тук може да научите изискванията за подаване на кампания за бизнес награда в конкурс '2018!


 

Кой?

В конкурса „BAAwards-2018“ кандидатстват рекламодатели, които могат да включат и техни партньори (комуникационни, медийни агенции и др.).

 

Какво?

В конкурса участват комуникационни кампании, реализирани в периода 1 януари 2017г. до 31 юли 2018г. на българския пазар.

 

Къде?

Кампаниите, кандидатстващи в конкурса се подават в една от категориите на стр. „правила-бизнес награди-категории“за екипна или индивидуална награда.

 

Кога?

Кампаниите, кандидатстващи в конкурса се подават на сайта baawards.com в периода от 04.6.2018-11.9.2018г.

 

Оценяване?

Оценяването на кампаниите в конкурса се провежда в периода 12.9.2018-26.9.2018г. съгласно критериите и процеса, описан на стр. „правила-бизнес награди-критерии и оценяване

 

Гала-събитие

Връчването на наградите на победителите в конкурса ще стане на гала-събитие през октомври на 10.10.2018г. Подгответе кратко (2 слайда) резюме на кампанията ви, което може да бъде представено на гала-събитието при връчване на „BAAwards’2018“. Изпратете го заедно с формата за кандидатстване в конкурса.

 

Обратна връзка

Ако желае, всеки участник в конкурса може да получи обратна връзка от съдия за оценката на кампанията и нейната обосновка. Обратната връзка се предоставя по ел.поща, телефон или в среща със съдията в периода 15.10.2018-15.11.2018г.. Разпределението на кампаниите и съдиите, предоставящи обратна връзка се обявява на стр. „жури“ след 26.9.2018.

 

Как?

За да подадете кампания в конкурса BAAwards’2018“ трябва да преминете следните стъпки

1.Запознайте се с информацията в стр. „правила-бизнес награди“ и вземете решение в коя категория и за каква награда да кандидатствате.

2.Изберете и попълнете съответната форма за кандидатстване, като спазвате изискването секция „резюме“ да е с дължина до 500 знака (без паузите), а описанието на кампанията да не е по-дълго от 3000 знака (без паузите).

3.Предоставете информация и по трите посочени критерия, описани на стр. „правила-бизнес награди-критерии“ и във формата за кандидатстване.

4.Ако желаете (за по-добро представяне на кампанията Ви) можете да приложите визуални файлове. Техните размери следва да бъдат до 1000х1000 пиксела (jpg формат) всеки.

5.Изпратете Вашата кандидатура в сайта baawards.com чрез формата за кандидатстване.

6.Приложете към нея и кратко (2 слайда) резюме на кампанията ви, което да бъде представено на гала-събитието при връчване на „BAAwards’2018“. Това е част от гала-събитието, която включва кратко запознаване с кампаниите-финалисти и победители.

7.В срок от 5 работни дни след получаване на фактура на посочения във формата ел.адрес, платете с банков превод таксата за участие в конкурса. Ако е необходима проформа фактура, за да направите плащането, моля свържете се с посочените лица за контакт. След извършване на плащането, приемането на кандидатурата Ви в конкурса е приключено.

8.След извършване на плащането, приемането на кандидатурата Ви в конкурса е приключено.

9.Таксата за участие в конкурса „BAAwards’2018e 300лв. (с ДДС)за всяка подадена кампания.

10.Подаването на първа кампания на спонсор на конкурса е безплатно. Таксата за всяка следваща е 300 лв. (с ДДС).

11.По време на оценяването съдиите могат да ви зададат уточняващи въпроси за кампанията и да поискат допълнителни материали. Бъдете готови максимално бързо да отговорите на такива въпроси и да изпратите допълнително поисканитематериали в рамките на три работни дни.

12.Когато изпращате вашата кампания в конкурса „BAAwards’2018“ Вие се съгласявате, ако станете победител, да споделите спрофесионалната общност и медиите информация за кампанията. Тази информация е част от „ноу-хау“ на конкурса и нейнотосподеляне има за цел да помогне за професионалното израстване в сектора на маркетинговите комуникации. Съдържанието на„ноу-хау“ на конкурси’2016 и 2017 (BAAwards’2016, BAAwards’2017 know-how) може да видите тук

13. С изпращането на вашата кампания в конкурса BAAwards’2018 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани иизползвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със„Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“,публикувани на сайта на БАР.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 
 
Powered by Phoca Download
Приключи приемането на кампании в петия конкурс BAAwards - 2018г! Постигнат беше рекорден интерес с общ брой от 44 заявки. Най-оспорвано е състезанието в категория "активиране на марка - отборна награда" - 16 кампании, и в новоучредената "студентска награда" - 11 кампании. Участниците тази година са 17 големи рекламодатели (компании, банки и небанкови финансови институции, търговска верига) и 4 университета. Победителите ще бъдат обявени на гала-събитие в първата десетдневка на октомври (точната дата ще бъде оповестена по-късно).