Студентска награда

Основни дати в конкурс "Наградите на БАР (BAAwards) 2018"


            - Разработване на  казус, подготовка на презентациите (за вътрешно разглеждане  във ВУЗ): 15.5.2018 - 05.6.2018
            - Решение във ВУЗ за трите най-добри проекта, които да се изпратят в BAAwards'2018: 06.6.2018 - 19.6.2018
            - Изпращане на шестте най-добри студентски проекта от ВУЗ в BAAwards'2018: 20.6.2018 - 17.7.2018
            - Оценяване и определяне на победител: 24.7.2018-28.8.2018г.
            - Гала-събитие за връчване на наградата: 01-12.10.2018г. (общо за целия конкурс)
            - Представяне на ноу-хау’2018: 15.10.2018-07.12.2018г.

Download

Приключи приемането на кампании в петия конкурс BAAwards - 2018г! Постигнат беше рекорден интерес с общ брой от 44 заявки. Най-оспорвано е състезанието в категория "активиране на марка - отборна награда" - 16 кампании, и в новоучредената "студентска награда" - 11 кампании. Участниците тази година са 17 големи рекламодатели (компании, банки и небанкови финансови институции, търговска верига) и 4 университета. Победителите ще бъдат обявени на гала-събитие в първата десетдневка на октомври (точната дата ще бъде оповестена по-късно).