Бизнес награди

Основни дати в конкурс "Наградите на БАР (BAAwards) 2018"


             - Кандидатстване на кампании 04.6.2018-02.9.2018г.
             - Оценяване и определяне на финалистите и победителите: 03.9.2018-23.9.2018г.
             - Гала-събитие за връчване на наградите: 01-12.10.2018г.
             - Представяне на ноу-хау’2018: 15.10.2018-07.12.2018г.