Награди

Във всяка категория:

 

ОТБОРНА НАГРАДА: отличава се екипната работа (по всички основни точки)

  • определяне на посоката; 

  • изпълнение; 

  • резултати

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: отличава се индивидуалния принос над очакванията за мястото в екипа и професионалния опит (един или комбинация от)

  • определяне на посоката; 

  • изпълнение; 

  • резултати

  

Максимален брой награди: 20

 

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.