Критерии

Кандидатурите както за отборни, така и за индивидуални награди се оценяват по трите основни критерия: 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА (скала на оценяване 1(слаб) - 10 (отличен) т.):

 

 • пазарни анализи

 • разбиране на потребителите

 • разбиране на бизнеса

 • разкриване на бизнес възможност 

 • разбиране и поставяне на бизнес цели  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (скала на оценяване 1(слаб) - 10 (отличен) т.):

 

 •  инициативност

 •  следене на развитието на проекта

 •  придържане към основната посока 

 •  реагиране на промени

 •  работа с  / управление на доставчиците на услуги 

 

РЕЗУЛТАТИ (скала на оценяване 1(слаб) - 10 (отличен) т.):

 • върху познаваемостта

 • върху представата за марката

 •  върху цялостния бизнес

 •  оценка спрямо поставените цели 

 

 

 

Скала на общата оценка на кампанията: от 3 (слаб и на трите основни критерия) - до 30 (отличен и на трите основни критерия).

 


КАТЕГОРИИ | ОЦЕНЯВАНЕ | КРИТЕРИИ

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.