Контакти

Росен Мисов

rossen.missov@baa.bg

Роберт Мезан

Methodia Web

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.