Студентска награда

Основни дати в конкурс "Наградите на БАР (BAAwards) 2018"


            - Разработване на  казус, подготовка на презентациите (за вътрешно разглеждане  във ВУЗ): 15.5.2018 - 05.6.2018
            - Решение във ВУЗ за трите най-добри проекта, които да се изпратят в BAAwards'2018: 06.6.2018 - 19.6.2018
            - Изпращане на шестте най-добри студентски проекта от ВУЗ в BAAwards'2018: 20.6.2018 - 17.7.2018
            - Оценяване и определяне на победител: 24.7.2018-28.8.2018г.
            - Гала-събитие за връчване на наградата: 01-12.10.2018г. (общо за целия конкурс)
            - Представяне на ноу-хау’2018: 15.10.2018-07.12.2018г.

Download

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.