За конкурс 2018

От създаването си през 2014г., конкурсът „Награди на БАР“ работи за постигане на една цел: развитие на професионализма в маркетинговите комуникации. Той отличава най-добрите отборни и индивидуални постижения, тези, които се превръщат в пример и стимул за работещите в сектора, тези, които дават надежда за успешна професионална реализация в България, тези, които работят за по-добра, предвидима и етична пазарна среда, която привлича повече инвестиции.


През 2015 бяхме агенти на положителната промяна в маркетинговите комуникации – поканихме всички, които имаха куража, надеждата и вярата, че професионалната общност може и се развива в положителна посока и я предаваха на другите, показвайки конкретни примери от своята работа.

През 2016 станахме архитекти на положителната промяна в маркетинговите комуникации – поканихме всички, които не само вярваха и постигаха добри резултати, но и създаваха визия за бъдещото развитие на сектора, визия, която изпълваха с конкретно съдържание – представяйки на другите своето ноу-хау.

През миналата 2017 година вдигнахме летвата на професионализма в маркетинговите комуникации още по-високо. Отправихме предизвикателства не само

    • към себе си като организатори, като доразвихме категориите, наградите, критериите и оценяването в конкурса,
    • не само към съдиите, от които поискахме да предоставят обратна връзка за кампанията на всеки участник, заедно с обосновка за оценката му,
    • но и към всички участници в конкурса, които постигнаха най-висока средна оценка от създаването на BAAwards досега при рекорден брой участващи кампании.


Днес, през 2018 си задаваме въпроса „Какъв е БАРкода на успеха в маркетинговите комуникации и бизнеса? Как тези, които управляват брандовете и носят отговорност за решенията, които се вземат в комуникационен план го разшифроват? В BAAwards 2018 търсим отговорите, за да ги представим на цялата професионална общност. 

За първи път учредяваме и студентска награда на БАР – нека да чуем и видим и тези, които навлизат в професията,  да получим тяхната обратна връзка за бизнеса и неговите предизвикателства, дадена ни чрез техните кампании.  А ние ще им дадем нашата обратна връзка, за да научат по-добре какво очакваме от тях, на какви умения и практически знания ще разчитаме за в бъдеще. 

За да разшифроваме заедно БАРкода на успеха!

Приключи приемането на кампании в петия конкурс BAAwards - 2018г! Постигнат беше рекорден интерес с общ брой от 44 заявки. Най-оспорвано е състезанието в категория "активиране на марка - отборна награда" - 16 кампании, и в новоучредената "студентска награда" - 11 кампании. Участниците тази година са 17 големи рекламодатели (компании, банки и небанкови финансови институции, търговска верига) и 4 университета. Победителите ще бъдат обявени на гала-събитие в първата десетдневка на октомври (точната дата ще бъде оповестена по-късно).