За конкурс 2017

Основни дати в конкурс „Наградите на БАР-2017“:

  • Кандидатстване на кампании 29.5.2017-03.9.2017г.

  • Оценяване и определяне на финалистите и победителите: 04.9.2017-19.9.2017г.

  • Гала-събитие за връчване на наградите: 02-06.10.2017г.

  • Представяне на ноу-хау’2017: 09.10.2017-24.11.2017г.

 

 

Какво ново в „Наградите на БАР-2017“?

  • Учредява се награда „изгряваща звезда“ за най-младите професионалисти в маркетинговите комуникации.

  • Индивидуалните награди за „младши“ и „старши“ специалист се заместват от „награда за индивидуален принос“.

  • Всеки участник в конкурса може да получи от член на съдийската група обратна връзка за оценката на кампанията.

  • Разширяваме комуникацията за представяне на ноу-хау на победителите: и на партньорско събитие.

 

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СРЕБЪРЕН СПОНСОР

БРОНЗОВИ СПОНСОРИ